Termeni si condiţii magazin online/Regulament

Termeni si condiţii pentru magazinul online al STILL Material Handling Romania SRL

Pagina de Internet ro.still.shop, denumită în continuare „ro.still.shop” este deţinută și operată de către STILL Material Handling Romania SRL, o societate română, cu sediul social în Str. Virginia, nr. 2, Clădirea BUCH 10, Unitatea D, Comuna Dragomirești-Vale, Sat Dragomirești-Deal, Judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/3225/2019, având cod unic de înregistrare 23621570, având capital social de 5.489.000 lei, reprezentantă prin Mihaela Constantinescu, în calitate de adiministrator, denumită în continuare „STILL” sau „noi”, fiind aferentă magazinului online al STILL.

E-mail: info@still.ro

Telefon:

Informaţii generale: +40 372 220 956 

Vânzări utilaje noi: +40 372 220 932 

Închiriere pe termen scurt: +40 372 220 934 sau +40 732 220 946 sau +40 732 220 919 sau +40 732 220 902

Vânzări utilaje second-hand: +40 372 220 970 sau +40 732 220 919 sau +40 732 220 946

Departament service si vânzări piese de schimb: +40 372 220 951 sau +40 732 220 922

Fax: 021 369 71 17

Următorii Termeni și Condiţii pentru magazinul online al STILL (“Termeni și Condiţii”) se aplică tuturor comenzilor efectuate prin intermediul magazinului nostru online pe care îl puteţi accesa la adresa ro.still.shop. Prin plasarea unei comenzi pe pagina de Internet ro.still.shop sau prin apăsarea pe un obiect, o imagine, un link sau buton de pe pagina de Internet ro.still.shop, vă exprimaţi acordul cu privire la prevederile Termenilor și Condiţiilor de mai jos. Înainte de a folosi această pagină de Internet ro.still.shop, recomandăm citirea cu atenţie a acestor Termeni și Condiţii. STILL este îndreptăţit să modifice în mod unilateral orice prevederi ale Termenilor și Condiţiilor afișate pe pagina de Internet a magazinului online, însă versiunea Termenilor și Condiţiilor aplicabile pentru fiecare comandă va fi și va rămâne cea valabilă la data plasării comenzii de către dumneavoastră. Cea mai recentă versiune a Termenilor și Condiţiilor poate fi găsită accesând pagina „Termeni si condiţii".

Această pagină de Internet este dedicată utilizării în vederea achiziţionării de produse prin intermediul magazinului online al STILL (ro.still.shop) atât de către profesioniști, cât și de persoane fizice, denumiţi în continuare „Clientul”, „Utilizatorul” sau “dumneavoastră”. Informaţiile privind produsele noastre care sunt destinate vânzării prin intermediul magazinului online al STILL (ro.still.shop) („Produsele”) sunt puse la dispoziţia dumneavoastră pe pagina noastră de Internet la adresa ro.still.shop.

 

1. Înregistrarea pe portalul magazinului online

Clientul este de acord că înregistrarea comenzii și furnizarea Produselor va începe numai după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte, complete și actuale. Clientul, înainte și în vederea plasării unei comenzi, se obligă să furnizeze corect și complet numele, adresa, adresa de email, numărul de telefon și alte informaţii necesare solicitate pe ro.still.shop, de exemplu și fără a se limita la: număr de înregistrare la Registrul Comerţului, Cod unic de înregistrare, cod de înregistrare fiscală, etc, în vederea operării comenzilor plasate. În cazul în care, anterior transmiterii comenzii sau ulterior transmiterii acesteia, Clientul dorește să corecteze erorile survenite cu ocazia introducerii datelor sau să actualizeze aceste date, acesta are posibilitatea de a modifica datele respective în mod corespunzător prin accesarea contului său creat pe portalul magazinului online al STILL (ro.still.shop). NOI NU VOM PUTEA FI ŢINUŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN PREJUDICIU CAUZAT DUMNEAVOASTRĂ CA URMARE A FURNIZĂRII UNOR DATE FALSE, INCORECTE, INEXACTE ȘI/SAU INCOMPLETE ÎN FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE SAU A NEACTUALIZĂRII ÎN TIMP UTIL A ACESTOR DATE.

Prin crearea unui cont pe portalul magazinului online al STILL (ro.still.shop) și utilizarea parolei personale, Clientul este responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acesteia și a contului respectiv. Pentru evitarea oricăror îndoieli, STILL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile/incidentele survenite în urma neglijenţei Utilizatorului privind securitatea și confidenţialitatea contului și a parolei sale.

Clientul are dreptul de folosi contul în mod gratuit pentru un termen nelimitat, sub rezerva menţinerii și deţinerii de către STILL a site-ului web ro.still.shop. Clientul are dreptul să își șteargă contul online oricând și fără să prezinte un motiv. STILL are dreptul de a închide oricând magazinul online al acestuia care poate fi accesat pe site-ul web ro.still.shop și/sau site-ul web ro.still.shop, indiferent de motiv, inclusiv la propria sa discreţie.

 

2. Încheierea Contractului

Prin transmiterea unei comenzi pe portalul magazinului online ro.still.shop, Clientul transmite către STILL solicitarea sa de a încheia un contract de vânzare cu privire la Produsele din comandă la preţurile afișate în magazinul online al STILL (ro.still.shop) la momentul plasării comenzii respective. Vă punem în vedere că pentru a putea încheia în mod valabil un contract de vânzare cu noi pentru Produsele oferite în magazinul nostru online (ro.still.shop) trebuie să deţineţi capacitate deplină de exerciţiu, ceea ce presupune de principiu să fi împlinit vârsta de 18 ani și prin urmare, prin plasarea comenzii, confirmaţi că deţineţi capacitate deplină de exerciţiu, respectiv că aţi împlinit vârsta de 18 ani. Clientul, prin plasarea comenzii, este de acord și acceptă că aceasta implică o obligaţie de plată. Existenţa informaţiilor cu privire la Produsele afișate în cadrul magazinului online al STILL (ro.still.shop) nu echivalează cu existenţa Produselor în inventarul magazinului online al STILL (ro.still.shop), fiind menţionat lângă fiecare Produs dacă se află sau nu în stoc la momentul comenzii, sau cu eventuala procesare a comenzii plasate de către Client.

După plasarea comenzii, STILL va transmite în mod automat o confirmare de înregistrare a comenzii către adresa de email a Clientului pusă la dispoziţie în procesul de înregistrare pe portalul magazinului online al STILL (ro.still.shop). CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII COMENZII NU REPREZINTĂ O ACCEPTARE DIN PARTEA STILL A COMENZII CLIENTULUI DE CUMPĂRARE. CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII COMENZII REPREZINTĂ DOAR FAPTUL CĂ STILL A PRIMIT COMANDA CLIENTULUI. LA MOMENTUL LA CARE CONTUL NOSTRU BANCAR VA FI CREDITAT CU SUMA DATORATĂ, REPREZENTÂND PLATA PRODUSELOR COMANDATE, DAR NU MAI TÂRZIU DE 7 ZILE LUCRATOARE DE LA DATA PLASĂRII COMENZII DE CĂTRE CLIENT, STILL VA INFORMA CLIENTUL, ÎN SCRIS, PE ADRESA DE EMAIL FURNIZATĂ DE ACESTA, ASUPRA FAPTULUI CĂ STILL A ACCEPTAT SAU NU COMANDA CLIENTULUI– ACEASTĂ INFORMARE DE ACCEPTARE CONSTITUIND ACCEPTAREA COMENZII CLIENTULUI DE CĂTRE STILL ȘI AVÂND CA REZULTAT ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE ÎNTRE STILL ȘI CLIENT („CONTRACTUL”). STILL, PENTRU A SE ASIGURA DE DISPONIBILITATEA PRODUSULUI SELECTAT DE CĂTRE CLIENT, NU VA ACCEPTA COMANDA CLIENTULUI PÂNĂ CÂND PRODUSUL NU ESTE GATA PENTRU LIVRARE. CU TOATE ACESTEA, PRODUSUL NU VA FI EXPEDIAT SAU LIVRAT DE STILL CĂTRE CLIENT ÎNAINTE DE CREDITAREA CONTULUI STILL CU PREȚUL PENTRU PRODUSUL RESPECTIV.

Vă rugăm să aveţi în vedere că noi vom procesa comenzile numai în zilele lucrătoare de luni până vineri (exclusiv sărbătorile legale) de la ora 08:00 până la ora 16:30. Toate comenzile plasate în afara acestei perioade și/sau într-o zi de sărbătoare legală, sâmbătă sau duminică vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

 

3. Limba Contractului

Contractul se încheie în limba română. Contractul, compus din comanda dumneavoastră și din acești Termeni și Condiţii, este salvat de către noi. Comanda dumneavoastră este transmisă către dumneavoastră pe e-mailul furnizat în procesul de înregistrare pe portalul magazinului online.

4. Durata și încetarea Contractului

Contractul se încheie pentru o durată care începe la data acceptării în scris de către STILL a comenzii dumneavoastră pentru Produsele selectate în coșul de cumpărături în magazinul nostru online (ro.still.shop) și încetează la data îndeplinirii corespunzătoare a tuturor obligaţiilor contractuale aferente de către noi și dumneavoastră.

Fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de retragere descris mai jos (în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea și completarea unor acte normative sau orice alte acte normative care o înlocuiesc), CONTRACTUL VA FI CONSIDERAT REZOLUŢIONAT DE PLIN DREPT, FĂRĂ PUNERE ÎN ÎNTÂRZIERE, FĂRĂ ACORDAREA UNUI TERMEN DE GRAŢIE, FĂRĂ INTERVENȚIA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ȘI FĂRĂ ÎNDEPLINIREA VREUNEI FORMALITĂŢI ÎN CAZUL ÎN CARE: A) DUMNEAVOASTRĂ REFUZAȚI PRIMIREA ÎN TOT SAU ÎN PARTE A PRODUSELOR AFERENTE CONTRACTULUI (I.E., UNEI COMENZI) LA DATA LIVRĂRII; ȘI/SAU B) NU SUNTEŢI PREZENT LA LOCUL AGREAT PENTRU LIVRAREA PRODUSELOR LA MOMENTUL COMUNICAT DE TRANSPORTATOR SAU ENTITATEA/PERSOANA ÎNSĂRCINATĂ CU LIVRAREA PRODUSELOR PENTRU A PRELUA MARFA DE 2 (DOUĂ) ORI CONSECUTIV ȘI/SAU C) PLATA PREȚULUI PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI NU A FOST EFECTUATĂ ÎN TERMEN DE 7 (ȘAPTE) ZILE DE LA DATA PLASĂRII COMENZII, CONTUL NOSTRU NEFFIND CREDITAT CU SUMA AFERENTĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE CONTRACTUL A FOST DEJA ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE ÎMPLINIREA ACESTUI TERMEN, DUMNEAVOASTRĂ FIIND DE DREPT ÎN ÎNTÂRZIERE ÎN ACESTE CAZURI. În cazul în care Contractul este rezoluţionat din aceste motive, noi vă vom rambursa toate sumele plătite de dumneavoastră în temeiul Contractului, DIN CARE VOM DEDUCE COSTURILE DE TRANSPORT ȘI EVENTUALE DESPĂGUBIRI CA URMARE A NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIEI DE PRELUARE A PRODUSELOR ASUMATE PRIN CONTRACT, în termen maxim de 7 (șapte) zile de la data rezoluţiunii Contractului, utilizând aceeași modalitate de plată ca și cea folosită de dumneavoastră pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare.

 

5. Securitatea datelor personale 

STILL aplică în mod continuu măsurile de securitate tehnice și organizaţionale adecvate pentru a vă proteja datele personale cât mai cuprinzător posibil împotriva manipulării, pierderii parţiale sau complete și accesului neautorizat al terţilor. Măsurile noastre de securitate continuă să fie îmbunătăţite în conformitate cu dezvoltarea tehnologică.

Pe lângă asigurarea mediului de operare, folosim, de exemplu, o procedură de criptare pe întreaga noastră platformă web. Toate datele transmise personal de dumneavoastră, inclusiv datele de plată, sunt transferate prin intermediul protocolului standard SSL (Secure Socket Layer) folosit în mod obișnuit și securizat, pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de către terţi. SSL este un standard sigur și dovedit, care este de asemenea utilizat în domeniul serviciilor bancare online. Puteţi recunoaște o conexiune securizată SSL, printre altele, prin simbolul lacătului blocat din bara de stare a browserului dvs. și când câmpul adresei conţine "https".

Cu toate acestea, vă atragem atenţia asupra faptului că transferurile de date bazate pe Internet sunt în mod fundamental vulnerabile din punct de vedere al securităţii (de exemplu, atunci când se comunică prin e-mail), astfel încât protecţia absolută a datelor împotriva accesului terţilor nu poate fi garantată. Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal puteţi găsi accesând politica noastră de confidenţialitate, disponibilă la adresa https://ro.still.shop/protectia-datelor.

Pentru a face cât mai atractivă vizitarea paginii noastre de Internet și pentru a facilita utilizarea anumitor funcţii, utilizăm așa-numitele Cookies. Mai multe detalii cu privire la utilizarea acestora, puteţi găsi accesând secţiunea Utilizarea de Cookies, disponibilă la adresa https://www.still.ro/politica-de-confidentialitate.html.

 

6. Drepturi de autor

Pagina de Internet ro.still.shop deţinută de către STILL include ilustraţii, fotografii, grafică, logo-uri, videoclipuri, filme, fișiere audio și text. Acestea sunt proprietatea STILL și sunt protejate în conformitate cu prevederile legii privind dreptul de autor, dreptul mărcilor, dreptul de proiectare și dreptul de proprietate intelectuală în conformitate cu legea din Germania și legea internaţională.

STILL permite, fără a fi necesară obţinerea consimţământului expres prealabil al STILL, vizionarea și descărcarea tuturor informaţiilor de pe site-ul web ro.still.shop numai pentru uz personal, precum și pentru alte scopuri necomerciale, cu condiţia ca, conţinutul să nu fie modificat. Multiplicarea pentru vânzare sau pentru orice altă utilizare comercială nu este permisă.

Paginile de Internet deţinute de către STILL conţin link-uri către site-uri terţe ("link-uri externe"). Pentru aceste site-uri web sunt răspunzători operatorii respectivi. STILL a verificat conţinutul extern pentru a constata dacă legea a fost încălcată atunci când a fost creat primul link. În acel moment, nu s-au constatat încălcări ale legii. STILL nu are nicio influenţă privind designul actual sau viitor, nici asupra conţinutului site-urilor conectate. Setarea link-urilor externe nu înseamnă că STILL își asumă responsabilitatea asupra conţinutului de la baza referinţei sau link-ului. Controlul constant al link-urilor externe nu este previzibil în mod rezonabil de către STILL fără indicaţii tangibile privind încălcările legii. Cu toate acestea, în cazul în care se constată încălcări ale legii, astfel de link-uri externe vor fi eliminate imediat.

  

7. Preţuri

STILL publică informaţii despre Produsele oferite spre vânzare pe pagina de Internet a magazinului său online ro.still.shop.

Preţurile Produselor afișate în magazinul nostru online (ro.still.shop) sunt exprimate în EUR și sunt afișate atât cu TVA, cât și fără. Factura emisă de către STILL și transmisă Clientului va conţine, printre altele, preţul Produselor care fac obiectul Contractului, inclusiv TVA-ul.

STILL își rezervă dreptul de a aduce modificări preţurilor Produselor incluse în oferta sa din magazinul online al STILL (ro.still.shop), să adauge noi Produse în ofertă, să iniţieze, să continue sau să anuleze campanii promoţionale ori să le modifice. Orice astfel de modificare nu are niciun efect asupra preţului Produsului comandat de către Client, prin apăsarea butonului privind plasarea comenzii privind Produsele puse în coșul de cumpărături de Client, înainte de data intervenirii modificării preţului, condiţiilor sau acţiunilor promoţionale.

Informaţiile cu privire la valoarea totală a comenzii, incluzând costurile de livrare și orice taxe suplimentare în legătură cu furnizarea și/sau livrarea Produselor (dacă este cazul) vor fi prezentate în coșul de cumpărături pe portalul magazinului online al STILL (ro.still.shop) după ce Clientul alege metoda de livrare și metoda de plată.

 

8. Plata Produselor

Plata Produselor comandate conform acestor Termeni si Condiţii se poate efectua numai ÎN AVANS ȘI INTEGRAL, inclusiv a costurilor de livrare a Produselor, în cel mult 7 (șapte) zile de la momentul primirii de către Client a facturii fiscale proforme la adresa de e-mail comunicată de acesta în procesul de comandă. Factura fiscală proformă va fi emisă și transmisă de către STILL Clientului în cel mult 2 zile de la momentul plasării comenzii de către Client. În cadrul magazinului online al STILL (ro.still.shop), plata poate fi făcută prin transfer bancar, online sau la ghișeul băncii dumneavoastră, prin virarea sumei de bani reprezentând preţul Produselor comandate și costurilor aferente comenzii cu indicarea numărului comenzii dumneavoastră în următorul cont bancar al STILL: IBAN RO86 BACX 0000 0002 0636 2001, moneda RON, deschis la banca Unicredit Bank S.A. Bucuresti, SWIFT BACXROBU.

Plata va fi considerată efectuată la momentul în care contul nostru bancar va fi creditat cu suma datorată. Comanda dumneavoastră va fi transmisă spre procesare după ce plata Produselor va fi creditată în contul bancar STILL. ÎN CAZUL ÎN CARE PLATA PRODUSELOR NU VA FI EFECTUATĂ ÎN CEL MULT 7 ZILE DE LA MOMENTUL PRIMIRII DE CĂTRE CLIENT A FACTURII FISCALE PROFORME, STILL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A NU ACCEPTA COMANDA RESPECTIVĂ, CONTRACTUL NEFIIND CONSIDERAT ÎNCHEIAT ȘI STILL FIIND EXONERAT DE ORICE OBLIGAŢIE CU PRIVIRE LA RESPECTIVA COMANDĂ.

Factura fiscală aferentă prețului Produselor care fac obiectul Contractului, respectiv costurilor aferente comenzii vă va fi transmisă pe e-mail la adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră.

STILL NU ESTE ȘI NICI NU POATE FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN COST SUPLIMENTAR SUPORTAT DE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA EFECTUAREA PLĂŢILOR PREŢULUI PRODUSELOR COMANDATE ȘI COSTURILOR AFERENTE COMENZII ȘI PRODUSELOR COMANDATE, INCLUSIV (DAR FĂRĂ LIMITARE LA) COMISIOANE DE CONVERSIE VALUTARĂ APLICATE DE CĂTRE BANCĂ, COMISIOANE DE TRANSFER, DUMNEAVOASTRĂ FIIND TOTAL RĂSPUNZĂTOR PENTRU ASTFEL DE COSTURI.

 

9. Livrarea Produselor, transferul proprietăţii și a riscurilor cu privire la Produse

Livrarea Produselor se va realiza la adresa indicată de Client prin curier partener/firmă de transport.

Timpul maxim de livrare a Produselor comandate de dumneavoastră este de 30 de zile de la data acceptării comenzii de STILL și implicit a încheierii Contractului si prin urmare, data maximă de livrare a Produselor comandate de dumneavoastră va fi la expirarea unui termen de 30 zile plus numărul de zile menţionat la art. 2 pentru transmiterea acceptării comenzii de STILL. În cazul în care nu vom livra Produsele în termen de 30 de zile de la data încheierii Contractului, dumneavoastră veţi putea solicita livrarea Produselor într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care nu vom livra Produsele nici până la expirarea termenului suplimentar solicitat de dumneavoastră, sunteţi îndreptăţit/ă să solicitaţi rezoluţiunea Contractului printr-o notificare scrisă transmisă către noi. În cazul în care solicitaţi rezoluţiunea Contractului din acest motiv, noi vă vom rambursa toate sumele plătite de dumneavoastră în temeiul Contractului în decurs de cel mult 7 (șapte) zile de la data la care am primit notificarea dumneavoastră de rezoluţiune a Contractului, utilizând aceeași modalitate de plată ca și cea folosită de dumneavoastră pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări a sumelor plătite de dumneavoastră în legătură cu Contractul.

Cu toate acestea, STILL vă va putea comunica, la discreţia sa, în momentul plasării comenzii, timpul estimat pentru livrarea fiecărui Produs în parte. Timpul estimat de livrare se calculează în zile lucrătoare (de luni până vineri), de la data acceptării comenzii și implicit a încheierii Contractului fără a depăși 30 de zile de data încheierii Contractului .

În situaţia în care o comandă conţine mai multe Produse cu termene estimate de livrare diferite, comanda va fi livrată în întregime, iar timpul estimat de livrare va fi calculat pe baza termenului cel mai lung. Cu toate acestea, STILL își rezervă dreptul de a livra Produsele și separat pe măsura disponibilităţii acestora.

Dacă nu este posibilă procesarea comenzii în termenul estimat de livrare din motive care exced voinţei STILL, STILL va informa Clientul despre aceste împrejurări prin trimiterea unui mesaj la adresa de email pusă la dispoziţie în procesul de comandă fără întârzieri, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștinţă de către STILL a motivului acestor împrejurări.

Dacă îndeplinirea comenzii este posibilă numai în parte deoarece procesarea întregii comenzii nu este posibilă în termenul estimat de livrare din motive care exced voinței STILL, STILL poate propune următoarele soluţii:

  • anularea totală a comenzii și încetarea Contractului (dacă a fost deja încheiat) - prin alegerea acestei opţiuni de către Client în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a fost informat despre imposibilitatea parţială a executării comenzii, Contractul încetează automat la data exprimării opţiunii de Client, STILL este exonerată de executarea comenzii și de orice răspundere faţă de Client;
  • anularea parţială a comenzii și încetarea Contractului (dacă a fost deja încheiat), pentru Produsele care nu pot fi livrate la termen - prin alegerea acestei opţiuni de către Client în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a fost informat despre imposibilitatea parţială a executării comenzii, Contractul încetează automat parţial cu privire la Produsele care nu pot fi livrate la termen la data exprimării opţiunii de Client, STILL este exonerată de executarea părţii din comanda anulată și pentru care Contractul a încetat și de orice răspundere faţă de Client.

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE CLIENTUL NU ÎȘI EXPRIMĂ OPȚIUNEA ÎN TERMEN DE 3 ZILE LUCRĂTOARE DE LA DATA LA CARE A FOST INFORMAT DESPRE IMPOSIBILITATEA PARŢIALĂ A EXECUTĂRII COMENZII, STILL POATE ANULA ÎNTREAGA COMANDĂ ȘI CONTRACTUL ÎNCETEAZĂ AUTOMAT DE PLIN DREPT (dacă a fost deja încheiat), FĂRĂ CA STILL SĂ FIE ŢINUT SĂ PLĂTEASCĂ VREO DESPĂGUBIRE CLIENTULUI.

STILL va returna Clientului în maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul anulării totale sau parţiale a comenzii și încetării totale sau parţiale a Contractului (dacă a fost deja încheiat) sumele corespunzătoare achitate pentru comenzile parţiale anulate sau întreaga sumă achitată pentru comanda anulată în întregime.

Costurile de livrare a Produselor sunt menţionate în procesul de comandă și reprezintă preţuri complete, care includ cota TVA aplicabilă în momentul lansării comenzii. Pentru evitarea oricăror îndoieli, atunci când sunt aplicabile, dumneavoastră trebuie să plătiţi costurile de livrare în plus faţă de preţurile Produselor.

Clientul poate ridica personal Produsele de la sediul STILL, situat în Str. Virginia, nr. 2, Clădirea BUCH 10, Unitatea D, Comuna Dragomirești-Vale, Sat Dragomirești-Deal, Judeţul Ilfov, pe baza unei programări telefonice, în programul de lucru de luni până vineri, între orele 08:00-16:30.

PRODUSELE RĂMÂN ÎN PROPRIETATEA NOASTRĂ PÂNĂ LA ACHITAREA INTEGRALĂ A PREŢULUI ACESTORA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI LIVRAREA ACESTORA CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, ACESTE DOUĂ CONDIȚII FIIND CUMULATIVE. Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor care fac obiectul Contractului este transferat către dumneavoastră în momentul în care dumneavoastră sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a Produselor.

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE CLIENTUL PUNE LA DISPOZIŢIE O ADRESĂ GREȘITĂ ȘI/SAU INCOMPLETĂ STILL NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU IMPOSIBILITATEA LIVRĂRII SAU PENTRU ÎN-TÂRZIERILE ÎN LIVRARE.

 

10. Dreptul de retragere

STILL recunoaște drepturile conferite consumatorilor prin Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Clientul are dreptul să se retragă din Contractul încheiat cu STILL, fără penalităţi și fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere, în termen de 14 zile calendaristice de la data la care Clientul sau o terţă parte, alta decât transportatorul, indicată de către Client, a intrat în posesia fizică a Produsului comandat sau de la data la care a intrat în posesia fizică a ultimului produs, în cazul în care Clientul a comandat printr-o singură comandă Produse multiple care vor fi livrate separat.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informaţi la următoarea adresă:

STILL Material Handling Romania SRL

Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J23/3225/2019
CUI: 23621570
Reprezentant legal (administrator): MIHAELA CONSTANTINESCU
Telefon: +40 372 220 956
Fax: 021 369 71 17
E-mail: info@still.ro
Adresa poștală: Str. Virginia 2, Cladirea BUCH 10, Unitatea D, Dragomiresti-Deal, Ilfov

printr-o declaraţie explicită neechivocă (de ex. prin scrisoare poștală, telefax sau e-mail) referitor la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract sau prin folosirea modelului de Formular de retragere regăsit mai jos, a cărei utilizare nu este însă obligatorie.

Formular de retragere

Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din Contract.

  • Către [aici se introduce numele, adresa poștală și, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale profesionistului]:
  • Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din Contractul referitor la vânzarea următoarelor Produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)
  • Comandate la data (*)/primite la data (*)
  • (*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.
  • Numele consumatorului / Clientului (consumatorilor / Clienţilor)
  • Adresa consumatorului / Clientului (consumatorilor / Clienţilor)
  • Semnătura consumatorului / Clientului (consumatorilor / Clienţilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
  • Data

De asemenea, pentru a vă exercita dreptul de retragere, Produsul trebuie trimis de către dumneavoastră complet, cu toate accesoriile aferente, în stare perfectă de funcţionare și fără urme de uzură, în decurs de cel mult 14 zile de la data la care dumneavoastră aţi comunicat către noi decizia de retragere din Contract. Dumneavoastră veţi suporta costul direct aferent returnării Produselor aferente Contractului. Costul aproximativ direct al returnării produselor aferente Contractului este estimat la maximum [cuantumul] lei. Totodată, dumneavoastră veţi suporta o eventuală diminuare a valorii Produselor aferente Contractului numai în cazul în care această diminuare a valorii Produselor a survenit în urma manipulării acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcţionării Produselor.

În cazul retragerii din acest Contract, STILL va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales o altă modalitate de livrare, decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de către noi, în termen maxim de 14 zile de la primirea de către noi a notificării dumneavoastră referitoare la retragerea din acest Contract. Pentru rambursarea sumelor plătite de dumneavoastră în legătură cu Contractul vom utiliza aceeași modalitate de plată ca și cea folosită de dumneavoastră pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări a sumelor plătite de dumneavoastră în legătură cu Contractul.

11. Garanţia Produselor

Toate Produsele disponibile în magazinul online al STILL (ro.still.shop) sunt originale și sunt acoperite de Condiţiile Generale de Garanţie ale STILL, cu privire la garanţia comercială privind Produsele STILL, după cum urmează: transpaletele manuale beneficiază de garanţie comercială de 12 luni, iar cele electrice de garanţie comercială de 12 luni sau 1200 ore de funcţionare, oricare intervine prima. Informaţiile detaliate referitoare la aceste garanţii și condiţiile acestora le puteţi găsi în certificatul de garanţie atașat Produsului și acesta, precum și Condiţiile Generale de Garanţie ale STILL, cu privire la garanţia comercială privind Produsele STILL, pe paginile speciale de informare din magazinul nostru online (ro.still.shop).

Diferenţele dintre caracteristicile vizuale ale Produselor disponibile în magazinul online al STILL (ro.still.shop) datorate setărilor dispozitivelor electronice folosite de Client (de ex, culoare, proporţii, etc.) nu pot reprezenta temei pentru plângeri sau solicitări de returnare, cu excepţia dreptului de retragere potrivit art. 10.

Produselor care fac obiectul Contractului li se aplică pe deplin legislaţia română imperativă cu privire la garanţiile asociate vânzării produselor, inclusiv garanţia pentru conformitate (precum Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului sau orice alt act normativ care o înlocuiește) și cu privire la răspunderea legală pentru viciile produselor (precum Codul civil, Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului sau orice alt act normativ care o înlocuiește) și pentru produsele cu defecte (Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului sau orice alt act normativ care o înlocuiește).

În privinţa garanţiei legale pentru conformitate, menţionăm că răspunderea noastră în primul rând pentru remedierea sau înlocuirea Produsului în cauză, intervine pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când a fost livrat Produsul, dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 (doi) ani de la livrarea Produsului către dumneavoastră și cu condiţia ca dumneavoastră să ne informaţi despre lipsa de conformitate în termen de 2 (două) luni de la data la care aţi constatat-o. Noi vom repara sau, după caz, vom înlocui Produsul neconform în maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care am primit reclamaţia dumneavoastră cu privire la neconformitatea Produsului sau, după caz de la data la care ne-aţi predat Produsele nouă ori persoanei desemnate de noi pe baza unui proces-verbal de predare-primire. După expirarea acestui termen, puteţi pretinde remedierea sau înlocuirea Produsului care nu poate fi folosit în scopul pentru care a fost realizat ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare a acestuia, conform legii. Până la proba contară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 (șase) luni de la data livrării Produsului se prezumă ca a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura Produsului sau lipsei de conformitate.

Fără a aduce atingere prevederilor Condiţiilor Generale de Garanţie ale STILL, cu privire la garanţia comercială privind Produsele STILL, pentru orice reclamaţii în legătură cu neconformitatea Produselor, vă rugăm să ne contactaţi, într-un termen de maxim 2 (două) luni de la data la care aţi constatat o neconformitate cu privire la Produse, la:

Telefon: +40 372 220 956

E-mail: info@still.ro

Adresa: Str. Virginia 2, Cladirea BUCH 10, Unitatea D, Dragomiresti-Deal, Ilfov

STILL va răspunde la reclamaţiile dumneavoastră în maxim 15 zile de la primirea acestora.

 

12. Forţa majoră

Prin forţă majoră se inţelege evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu se află sub controlul rezonabil al unei părţi, precum starea de război, revoluţiile, catastrofele naturale, incendiile, epidemii, pandemii, acte si masuri guvernamentale (inclusiv pandemia de COVID-19 / SARS-CoV-2 și actele guvernamentale aferente) care împiedică partea sau părţile să-și execute obligaţiile contractuale și care exonerează de răspundere partea care îl invocă. Niciuna dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parţial, este datorată unui eveniment de forţă majoră, așa cum este definit în mod limitativ mai sus și conform Codului civil român. DACĂ ÎN TERMEN DE 30 (CINCISPREZECE) ZILE DE LA DATA PRODUCERII LUI, RESPECTIVUL EVENIMENT NU ÎNCETEAZĂ, FIECARE PARTE VA AVEA DREPTUL SĂ NOTIFICE CELEILALTE PĂRŢI ÎNCETAREA DE PLIN DREPT A CONTRACTULUI FĂRĂ CA VREUNA DINTRE ELE SĂ POATĂ PRETINDE CELEILALTE ALTE DAUNE-INTERESE.

 

13. Cesiunea și subcontractarea

Noi putem cesiona drepturile noastre din Contract oricărui terţ și/sau subcontracta orice terţ pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre din Contract sau a unor obligaţii conexe, cu informarea dumneavoastră ulterioară, fără însă a fi necesar acordul dumneavoastră. Totuși, în aceste cazuri, noi vom rămâne întotdeauna responsabili pentru executarea obligaţiilor noastre asumate prin Contract.

 

14. Legea aplicabilă

CONTRACTUL ESTE GUVERNAT EXCLUSIV DE LEGEA ROMÂNĂ, CU EXCLUDEREA CONVENŢIEI ONU ASUPRA CONTRACTELOR DE VÂNZARE INTERNAŢIONALĂ DE MĂRFURI (PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I NR. 54 DIN DATA DE 19.03.1991).

 

15. Litigii

Vă informăm că în cazul în care nu sunteţi mulţumiţi de Produsele noastre și/sau de modul în care am soluţionat reclamaţiile dumneavoastră, aveţi dreptul legal de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

De asemenea, Comisia Europeană pune la dispoziţie platforma europeană de soluţionare online a litigiilor care poate fi accesată la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cu toate acestea, vă atragem atenţia asupra faptului că STILL nu are obligaţia să participe în cadrul procedurilor de soluţionare a litigiilor în faţa unei instanţe de mediere între comerciant și consumator pe această platforma sau în alt mod. Ne rezervăm dreptul de a refuza soluţionarea litigiului dintre noi și dumneavoastră de un organism independent prin intermediul platformei sau în alt mod. Cu toate acestea, utilizatorii noștri au la îndemână următoarea modalitate de contactare a STILL în legătură cu orice litigii privind Produsele sau Contractul: prin transmiterea unui e-mail la adresa de e-mail info@still.ro.

În cazul în care STILL și dumneavoastră nu ajungeţi în prealabil la o înţelegere amiabilă, DISPUTELE DINTRE STILL ȘI DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CONTRACTUL VOR FI SOLUŢIONATE DE INSTANŢELE JUDECĂTOREȘTI COMPETENTE DIN BUCUREȘTI.

 

16. Dispoziţii finale

Informaţiile despre Produsele afișate în magazinul online al STILL (ro.still.shop) nu reprezintă o ofertă de a contracta potrivit dispoziţiilor prevederilor Codului Civil.

STILL FACE TOT POSIBILUL SĂ MENŢINĂ PE PAGINA DE INTERNET RO.STILL.SHOP INFORMAŢII CORECTE ȘI ACTUALE, ÎNSĂ ACEST LUCRU NU EXCLUDE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR DISCREPANŢE SAU OMISIUNI DIN MOTIVE OBIECTIVE SAU DIN MOTIVE INDEPENDENTE DE CULPA NOASTRĂ, INCLUSIV A UNOR ÎNTRERUPERI ÎN FUNCŢIONAREA MAGAZINULUI ONLINE (RO.STILL.SHOP) CA URMARE A UNOR CAUZE TEHNICE (MENTENANŢĂ, ÎNLOCUIRE ECHIPAMENTE, ETC) ȘI/SAU A LIMITĂRILOR TEHNICE ALE DISPOZITIVELOR FOLOSITE DE CĂTRE CLIENT. STILL NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE DUMNEAVOASTRĂ DIN ACESTE MOTIVE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESAREA PAGINII NOASTRE DE INTERNET SAU IMPOSIBILITATEA DE A O ACCESA. TOTODATĂ, STILL NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU INFORMAŢIILE (INCLUSIV PENTRU COMPLEXITATEA ȘI CORECTITUDINEA ACESTORA) CONŢINUTE PE ALTE PAGINI DE INTERNET CĂTRE CARE PAGINA NOASTRĂ DE INTERNET CONŢINE LINK-URI EXTERNE.

DUMNEAVOASTRĂ ACCEPTAŢI, ÎN MOD EXPRES ŞI IREVOCABIL, PRIN LANSAREA UNEI COMENZI ÎN MAGAZINUL NOSTRU ONLINE (RO.STILL.SHOP) ȘI/SAU PRIN ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI, TOATE PREVEDERILE CONTRACTULUI ȘI ALE ACESTOR TERMENI ȘI CONDIŢI, AVÂND CUNOŞTINŢĂ DE FAPTUL CA UNELE DINTRE ACESTE CLAUZE AR PUTEA FI INTERPRETATE DREPT CLAUZE STANDARD SAU NEUZUALE, INCLUSIV CELE SCRISE CU MAJUSCULE, PRECUM CELE DE LA: ART. 1, ART. 2, ART. 4, ART. 8, ART. 9, ART. 12, ART. 14, ART. 15 ȘI PREZENTUL ART. 16.